Lakukivi hoidja

Lakukivi hoidja

Lakukivi hoidja

KNZ lakukivide hoidmiseks mõeldud spetsiaalsed hoidjad.

Kasutamine

KNZ lakukivide kasutamisel on soovituslik juhinduda järgnevast:

  • KNZ lakukive saab kasutada nii karjamaal kui laudas
  • Kasutada spetsiaalseid KNZ lakukivi hoidjaid
  • Loomadel peaks olema vaba juurdepääs lakukividele
  • Loomadel peaks olema vaba juurdepääs puhtale veele
  • Keskmine tarbiminie võib varieeruda 10 grammist 120 grammini looma kohta päevas
  • Üks 10 või 25 kilogrammine lakukivi 15 looma kohta
  • Üks 5 kilogrammine lakukivi 5 looma kohta
  • Üks 2 kilogrammine lakukivi looma kohta

Ohud

Soolal (naatriumkloriidil) võib olla söövitav efekt terasele või betoonile.

Saadaval:

  • 10kg kivile
  • 6x2kg kivile