Meresool

Meresool

Meresool

Meresool pärineb soolasoodest ja veekogudest (90% maailma veest on soolane, 1 liitris merevees on umbes 30 g soola). Meresoola võib saada suurema soolasisaldusega sisemeredest või soolajärvedest (Punane meri, Surnumeri, Suur soolajärv). Meresoola saadakse peamiselt merevee aurutamisel, päikeseenergia toimel, spetsiaalsetes vannides või tiikides. Seejärel soola ladestus kogutakse, vajadusel ka sõelutakse, peenestatakse ja pakendatakse. Päikese ja tuule toimel aurustub vesi ja järgi jääb sool. Meresoola tooraine ja energiaallikas – vastavalt merevesi ja päikeseenergia – on väga odavad ning seega on selle soola tootmiskulud suhteliselt madalad. Samas on meresoola tootmine odav vaid soojemates piirkondades ning seetõttu hakkavad soola hinda, soola transportimisel päikeseenergia vaesematesse piirkondadesse, tugevalt mõjutama logistikakulud.

Kvaliteet

Meresoolal on üldjuhul madal puhtuseaste, mis sõltub ümbritseva merevee koostisest ja puhtusest. See sool on värvuselt hallikas, sest sisaldab vähesel määral mitmesuguseid kasulikke mineraalaineid (sh. I, Ca, K, Mg).

Kasutamine

Paljude kokkade arvates on meresoola maitse puhtam, tugevam kui kivisoolal. Soovitatav kasutada eriti mereasaaduste valmistamisel. Täpne doseerimine on selle soola suurte ja ebaühtlaste kristallide tõttu raskendatud.